คลังเก็บป้ายกำกับ: พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศตำบลบึงกระจับ รุ่นที่3

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศตำบลบึงกระจับ รุ่นที่3

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศตำบลบึงกระจับ รุ่นที่3

วันที 18 ธันวาคม 2562 อบต.บึงกระจับ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศตำบลบึงกระจับ รุ่นที่3 โดยมี นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แกนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบึงกระจับ จำนวน 70 คน

มีคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ผู้จัดการบริษัทอีโค่โอเรียนท์ รีซอสเซส และคณะบิ๊กซีสาขาวิเชียรบุรี ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้

บิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์สาขาวิเชียรบุรีใจดีมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบึงกระจับ จำนวน 20 ชิ้น

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

กลับสู่หน้าแรก