คลังเก็บป้ายกำกับ: ลอยกระทง

ลอยกระทงใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลอยกระทงใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

🛑 “งด” กระทงโฟม : ถึงจะง่ายในการเก็บขนแต่ลำบากในการกำจัด เพราะใช้เวลาในการย่อยสลาย 500 – 1,000 ปี

🛑 “ลด” ขนาดกระทง : มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน ลดขยะไปพร้อมกัน

🛑 “พก” ถุงผ้า : ใส่สิ่งของแทนถุงพลาสติกหูหิ้วและงดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ

🛑 “ปรับเปลี่ยน” วัสดุที่ใช้ : เช่น ใช้กระทงน้ำแข็ง ใช้ใบตอง หรือหยวกกล้วยทำกระทง

🛑 “หลีกเลี่ยง” : กระทงขนมปัง เพราะถ้าปลากินไม่หมด จะย่อยสลายและทำให้น้ำเน่าเสีย

ข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูป : สำนักข่าวไทย

กลับสู่หน้าแรก