คลังเก็บป้ายกำกับ: อบต.

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์ กองคลัง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฏาคม  ถึง กันยายน 2562

เนื่องด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตําบลบึงกระจับ มีความประสงค์แจ้งให้ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงกระจับทราบ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เป็นรายละ 3 เดือน ครั้งละ 60 บาทในช่วงเวลาการจัดเก็บ คือเดือนกรกฎาคม เก็บ 60 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562

บัดนี้ ถึงเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และ สถานที่ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ประชาชน

กลับสู้หน้าหลัก

Facebook

รัฐบาล ยัน ไม่ยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน

กรณี​ สื่อสังคมออนไลน์​ เผยแพร่ข่าวว่า รัฐบาลมี​ คำสั่งยกเลิก​ โครงการอาหารกลางวันใน​ โรงเรียนประถมศึกษา​ ทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่ 30 มิ.ย. เป็นต้นไป นั้น ขอยืนยันว่า “เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง”

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวรัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน​ ในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่ 30 มิ.ย. เป็นต้นไป ว่า รัฐบาลขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง

โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่าทุกอย่างยังคงดำเนินการตามปกติ เพราะเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องมี

ไม่เพียงเท่านั้นรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตั้งใจจะปรับปรุงโครงการอาหารกลางวันและโครงการนมโรงเรียนให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง

“นายกฯ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้หลงเชื่อข่าวโคมลอย พร้อมทั้งได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศส่งเสริมและสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่ไม่ได้กินอาหารเช้ามา เพื่อให้ทุกคนเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”

#​ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กลับสู่หน้าแรก

กิจกรรม​กีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอัครเดช ทองใจสด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมี โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.พุเตยโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บึงกระจับ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ่อรัง โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ซับน้อย โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ซับสมบูรณ์  โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. โคกปรง​ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดประชานิมิตร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้าน และประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์
ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิ๊ก

ขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติงบ 80 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และกระทรวงมหาดไทย จัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมเชิญชวนเกษตรกรสมาชิก 5.5 ล้านคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62 นี้

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้ ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค จำนวน 20 คน แบ่งเป็น ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5.5 ล้านคน

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูฯ กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ระเบียบการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ระเบียบการพิจารณา แผนและโครงการฟื้นฟูฯ การติดตามและประเมินผล ระเบียบการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟื้นฟูฯ และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน นอกจากนี้ยังกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการกำหนดภาระผูกพันของกองทุน

“ขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 -15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งระดับตำบลตามที่อำเภอในพื้นที่กำหนดในครั้งนี้ เพื่อจะได้มีผู้แทนของเกษตรกรที่จะมาเป็นปากเป็นเสียง ร่วมเสนอความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ ด้วย

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2999174

เปิดแล้ว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) โดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด แล้วยังเป็นการสร้างช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิในเรื่องอื่นๆ ตามมา เป็นมาตรการให้พ่อแม่นำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งทางด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่มห่ม และอุปกรณ์เครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก