คลังเก็บป้ายกำกับ: อ.วิเชียรบุรี

ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตภัย 22 มิ.ย.63

ช่วยเหลือประชาชน

เนื่องด้วยวันที่ 22  มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยและยุ้งฉางหรือโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรของ ประชาชน เกิดความเสียหาย  จำนวน  3  รายดังนี้

  1. นายพัว  บุญประเสริฐ     บ้านเลขที่ 138 ม. 3  ต.บึงกระจับ  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
  2. นายแสวง  เดชสันเทียะ   บ้านเลขที่ 102 ม.3   ต.บึงกระจับ  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
  3. นางสาย  จันอำพัน        บ้านเลขที่ 44   ม.1   ต.บึงกระจับ  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
"ช่วยเหลือประชาชน"

วันที่ 25 ม.ย.63 เวลา 09.30 น. นายภควรรรษ ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ พร้อมด้วย รองปลัดและ หน.สำนักงานปลัด มอบเงิน ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวาตภัยในเขต อบต.บึงกระจับ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.63 เวลา 19.00 น.

 "ช่วยเหลือประชาชน"

โครงการ​ตำบลบึงกระจับร่วมใจทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ์ลูก​น้ำยุงลายป้องกัน โรคไข้เลือดออก

ยุงลาย

ยุงลาย ป้องกันได้

วัน​จันทร์​ที่ 25 พฤษภาคม ​2563 เวลา 08.30 น. นายสมัย ศร​สุรินทร์
นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​บึง​กระจับ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด
โครงการ​ตำบลบึงกระจับร่วมใจทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ์ลูก​น้ำยุงลายป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยฉีดพ่นหมอกควัน(ควัน)และหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันและทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ​ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 10 บ้านเกาะบรเพ็ด

ยุงลาย

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายสมัย ศรสุรินทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (หลังใหม่) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Continue reading