คลังเก็บป้ายกำกับ: โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 /2562

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ 9 /2562 นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด

นายกฤษณ์ คงเมือง
นายกฤษณ์ คงเมือง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ 9 /2562 นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด

วันนี้(11 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ วัดบ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ นำส่วนราชการ ร่วมออกให้บริการประชาชน กว่า 30 หน่วย มาให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของ ประชาชน พร้อมมาเพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ >>>

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ 9 /2562 นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกัน ทอดผ้าป่า และมอบเงินจากการทอดผ้าป่า 10,700 บาท ให้วัดบ้านบึงกระจับ

ร่วมกันมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 ทุน ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 5 ทุน มอบทุนการศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ทุน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย

มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชน จำนวน 200 ชุด พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมที่ส่วนราชการได้นำการบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดเพชรบูรณ์ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมปล่อยปลา บริเวณแหล่งน้ำภายในวัดบ้านบึงกระจับอีกด้วย

 

กลับสู้หน้าหลัก

Facebook

กิจกรรม​กีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอัครเดช ทองใจสด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมี โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.พุเตยโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บึงกระจับ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ่อรัง โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ซับน้อย โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ซับสมบูรณ์  โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. โคกปรง​ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดประชานิมิตร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้าน และประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์
ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิ๊ก