กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.พัชริน คำสอนทา

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.วราภรณ์ ชินหัวดง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายภาคภูมิ ปราศจาค

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

นายทวี จันฑะเฆ่

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

นายอุทัย ศรีชัยภูมิ

จ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

นายวีรชัย สีเที่ยง

จ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

นายอุทิศ แสงสายออ

จ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

Total Page Visits: 342 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์