หน้าแรก

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ONLINE

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

นายสมัย ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภา อบต.บึงกระจับ และ เจ้าหน้า อบต.บึงกระจับ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

งานภาษี

ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล บึงกระจับ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2566

ประชาสัมพันธ์ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

Total Page Visits: 78762 - Today Page Visits: 20

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์