การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

ตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ …
เสริมกรดโฟลิกเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ …
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ …
ควบคุมน้ำหนักอย่างเหมาะสม …
กินอาหารให้หลากหลาย เพิ่มสารพัดประโยชน์ …
งดการใช้ยาบางประเภท …
เลิกพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อลูกน้อย

Total Page Visits: 145 - Today Page Visits: 1