ประชุม โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

⏰เวลา 09.00 น.

✨นายสมัย ศรสุรินทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมขับเคลื่อน

🌱โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 🖌️

โดยขับเคลื่อนร่วมกับปลัดอำเภอวิเชียรบุรี

ประจำตำบลบึงกระจับ พัฒนาชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

แพทย์ สารวัตรกำนัน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

🏛️ณ อาคารอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

Total Page Visits: 661 - Today Page Visits: 1